Siametrics

Uncategorized

Post 1 Headline

Sample small text. Lorem ipsum dolor sit amet. … Read More

Post 2 Headline

Sample small text. Lorem ipsum dolor sit amet. … Read More

Post 3 Headline

Sample small text. Lorem ipsum dolor sit amet. … Read More

Post 4 Headline

Sample small text. Lorem ipsum dolor sit amet. … Read More

Post 5 Headline

Sample small text. Lorem ipsum dolor sit amet. … Read More

Post 6 Headline

Sample small text. Lorem ipsum dolor sit amet. … Read More

4 ปัจจัยที่ทำให้ data science รุ่งหรือล่มในการขับเคลื่อนองค์กร

เป็นเวลากว่า 3 ปีแล้วที่ผู้เขียนเขียนเกี่ยวกับอานุภาพของเทคโนโลยี big data ไว้ที่ Thaipublica รู้สึกดี ที่ได้เห็นว่า ณ ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ข้องเกี่ยวกับข้อมูล เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และบล็อกเชน มาเริ่มใช้เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิจัย หากเราเพิ่มความต่อเนื่องของการต่อยอดจาก big data ไปให้ถึงฝั่งได้จริง การทำงานขององค์กรในประเทศไทยจะมีประสิทธิภาพขึ้นอย่างมหาศาล (efficiency gain) ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนในการทำงาน หรือการให้บริการที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นกับผู้บริโภค (value to consumers) โดยที่ไม่จำเป็นต้องผลิตสินค้าหรือเสนอบริการใหม่เลย เพียงทำของเก่าที่มีแต่เดิมให้ดีขึ้น ก็ถือเป็นความก้าวหน้าที่เยี่ยมยอด และหากต่อยอด big data ไปสู่สินค้าและบริการหรือโมเดลธุรกิจใหม่ได้ นั่นถือเป็นโบนัส ปัญหาอยู่ที่ว่า การประยุกต์ศาสตร์ที่เราเรียกกันว่า … Read MoreRead More